Đĩa gỗ khảm ốc

Đĩa khảm ốc Thanh Tâm Quân Tử Trúc

Đĩa khảm ốc Thanh Tâm Quân Tử Trúc

Đĩa khảm ốc Thanh Tâm Quân Tử Trúc Đường kính đĩa: 40cm dày 4cm Chất liệu gỗ gụ, đã...
Liên hệ để có giá tốt nhất
4,800,000 VND
Đĩa khảm trai, ốc Cảnh hồng công

Đĩa khảm trai, ốc Cảnh hồng công

Liên hệ để có giá tốt nhất
6,500,000 VND
Đĩa khảm ốc Hồng điệp siêu víp

Đĩa khảm ốc Hồng điệp siêu víp

Liên hệ để có giá tốt nhất
8,000,000 VND
Đĩa gỗ khảm trai trai ốc “Cảnh vẹt tâm tình”

Đĩa gỗ khảm trai trai ốc “Cảnh vẹt tâm tình”

Liên hệ để có giá tốt nhất
4,500,000 VND
Đĩa gỗ khảm ốc tích thúy kiều, thúy vân

Đĩa gỗ khảm ốc tích thúy kiều, thúy vân

Liên hệ để có giá tốt nhất
12,000,000 VND
Đĩa gỗ khảm ốc hồng điệp

Đĩa gỗ khảm ốc hồng điệp

Liên hệ để có giá tốt nhất
5,500,000 VND
Đĩa gỗ khảm Cúc Kê

Đĩa gỗ khảm Cúc Kê

Liên hệ để có giá tốt nhất
70,000,000 VND
Đĩa gỗ khảm cảnh Hồng Điệp

Đĩa gỗ khảm cảnh Hồng Điệp

Liên hệ để có giá tốt nhất
80,000,000 VND