Chat Facebook Với Chúng Tôi

Tranh khảm ốc Tùng Hạc

45.000.000

Tranh khảm ốc Lục Hạc Quần Tùng Hạc
hay còn gọi là Tùng Hạc Diên Niên

Tranh Mừng Thọ – Sinh nhật
(y) Nguyên liệu khảm ốc đẹp singgapore
(y) Kích thước 97cm x 197cm

Gọi ngay: 097.112.6568